„Przygotowanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych
w Porębie Wielkiej w okresie 21.06.2021r. – 31.05.2022r.” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 

Zamawiający zamierza przeznaczyć 580 000,00  zł brutto na realizację zadania.

 

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w okresie 21.06.2021r. – 31.05.2022r.”

Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w okresie 21.06.2021r. – 31.05.2022r.”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania