Za dodatkową odpłatnością istnieje możliwość zorganizowania zajęć szkoleniowych
z narciarstwa zjazdowego. Zajęcia prowadzone są na stoku narciarskim w Spytkowicach.

Czas trwania zajęć szkoleniowych z dojazdem na stok i powrotem do budynku wynosi około
5 godzin:

  • 9.00 – wyjazd z DWDz
  • 14.00 – wyjazd ze Spytkowic

Ilość instruktorów – nauczycieli DWDz przydzielonych do danej grupy będzie ustalana indywidualnie w trakcie rezerwacji (należy uwzględnić koszt karnetów dla instruktorów
z DWDz).

Dodatkowe koszty:

  • Koszt autokaru 50 osobowego wynosi około 550,00 zł,
  • Cena karnetów – kontakt z:
  1. Hotel Kompleks Beskid Spytkowice – zapraszamy do kontaktu z recepcją hotelową:
    Tel. +48 18 268 89 20 wew. 21
  2. Stok narciarski Kompleksu Beskid – kasa biletowa stoku narciarskiego czynna jedynie w sezonie zimowym: Tel. +48 18 268 89 20 wew. 22

https://kompleksbeskid.pl/

  • W przypadku licznych grup narciarskich i zbyt małej ilości instruktorów – osób prowadzących zajęcia, należy uwzględnić wynajęcie dodatkowych instruktorów.