Wycieczka do Parku Dworskiego hr Wodzickich

Kochani !!!!! W związku z tym, że nie możemy być teraz razem, zabieramy Was na krótki spacer do Parku Dworskiego hr Wodzickich, który położony jest tuż nieopodal naszego Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Powstały w XVI wieku, był w zarządzaniu rodzin: Pieniążków, Lubomirskich, Sanguszków i Wodzickich. Zasadnicze założenia parku o charakterze krajobrazowym powstały w XVIII wieku z inicjatywy ostatniego właściciela hrabiego Wodzickiego. W 1945 roku zabudowania dworskie zostały spalone. 

Po parku spacerujemy wytyczonymi alejkami, można również wędrować trasą ścieżki edukacyjnej „Park dworski hrabiów Wodzickich i góra Chabówka”. Oznakowana jest białym kwadratem
z zieloną przekątną. Na trasie wyznaczono 9 punktów przystankowych:

 1. Park dolny – w parku dolnym rosną głównie wiązy górskie, jesiony. Sam park położony jest na dwóch poziomach. Część dolną od górnej rozgranicza skarpa biegnącą wzdłuż głównej alei prowadzącej od strony bramy z Niedźwiedzia.
 2. Wiąz Króla Łokietka –pozostała po nim tylko odziomkowa część pnia, należał do najgrubszych przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Według pomiarów z 1967 roku miał 33 m wysokości i 665 cm w obwodzie pnia. Jego korona miała średnicę 23 m. Zachowana część pnia została zabezpieczona blaszanymi daszkami.
 3. Oficyna dworska z 1735 roku – po pożarze w 1945 roku na ocalałych piwnicach
  i fundamentach wzniesiono budynek administracyjny Nadleśnictwa Poręba Wielka. Po kompletnej renowacji w latach 2016-2019 utworzono w nim Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego.
 4. Ruiny dworu – fundamenty dworu hr Wodzickich położone są przy alei głównej. Modrzewiowy dwór w okresie okupacji przeznaczony był dla gości generała Friedricha Krugera, który wielokrotnie wypoczywał Porębie Wielkiej. Zniszczony w pożarze w 1945 roku, nigdy nie został odbudowany.
 5. Wozownia (lamus) – z końca XVIII wieku, jest jedynym budynkiem, który ocalał po pożarze w 1945 roku. Był przeznaczony do przechowywania powozów. To obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej. Ma dach kryty gontem, przyozdobiony wieżyczką. Do wozowni przylega mała, kamienna piwniczka tzw. lodownia, która dawniej pełniła funkcję spiżarni dworskiej.
 6. Stawy dworskie – w latach 2006 – 2009 zostały odnowione i przygotowane jako miejsce lęgowe płazów. Na wiosnę gromadzą się licznie i składają skrzek żaby trawne. W sąsiedztwie stawów gnieżdżą się: kaczka krzyżówka, tracz nurogęś oraz można tam spotkać czaplę siwą.
 7. Panorama Gorców – z miejsca widokowego można podziwiać zarówno park dworski oraz panoramę północnej części Gorców.
 8. Park górny – w parku górnym, na niewielkiej powierzchni, zachował się grąd, tj. żyzny las lipowo-grabowy, który daje wyobrażenie o naturalnej puszczy: w gąszczu krzewów
  i młodych drzew można spotkać wiekowe lipy, wiązy i jawory, pomiędzy którymi leżą rozkładające się pnie, porośnięte mchem i grzybami.
 9. Wielopokoleniowa lipa.