Godziny Rodzaj zajęć
Od Do  
7:00 8:00 Pobudka, czynności higieniczno – porządkowe
 
8:00 8:40 Śniadanie
 
8:40 9:00 Spotkanie organizacyjne na świetlicy, omówienie rozkładu zajęć i spraw bieżących
 
9:00 14:00 Spacery, wycieczki, zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia świetlicowe i kulturalno – oświatowe
 
14:00 14:30 Obiad
 
14:30 15:00 Odpoczynek poobiedni
 
15:00 17:30 Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli ze szkół macierzystych
 
17:30 18:30 Zajęcia edukacyjne
 
18:15 19:00 Kolacja
 
19:15 20:45 Zajęcia kulturalno – oświatowe, rekreacyjno – sportowe
 
20:45 21:30 Toaleta wieczorna, porządkowanie pokoi
 
21:30 7:00 Cisza nocna