RAMOWY PLAN ZAJĘĆ NA 6 DNI
1 dzień pobytu

Przyjazd dzieci do placówki, przydział sypialń i kącików indywidualnych. Spotkanie z koordynatorem turnusu – omówienie regulaminu uczestnika turnusu, przepisów bhp, p.poż. Podanie programu turnusu i planu dnia. Organizacja grupy – wybór funkcyjnych, nazwy grupy, piosenki i zawołania.
Spacer do zabytkowego parku hr. Wodzickiego – poznanie historii Poręby Wielkiej i parku: mity i legendy związane z tymi miejscami, pomniki przyrody. Obserwacja ze zbocza Chabówki pasma Gorców z lokalizacją najwyższego szczytu Turbacza. Dyskoteka.

2 dzień pobytu

Spacery i wycieczki mające na celu poznanie najbliższej okolicy. Wycieczka na Chabówkę – wędrówka przyrodniczą ścieżką edukacyjną – flora i fauna gorczańskich lasów. Rośliny chronione w Gorcach. Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku i sali gimnastycznej. Prelekcja “Najpiękniejsze zakątki Gorców”.

3 dzień pobytu

Całodzienna wycieczka autokarowa do Zakopanego. Charakterystyka mijanych miejscowości (Mszana Dolna, Rabka, Chabówka, Chochołów i inne). Zwiedzanie Sanktuarium na Krzeptówkach, Cmentarza Zasłużonych dla Podhala na Pęksowym Brzyzku (zapoznanie z kunsztem pracy rzemieślniczej górali w budownictwie dawnym i dziesiejszym), Muzeum Przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Historia Zakopanego, spacer Krupówkami. Wyścigi rzędów.

4 dzień pobytu

Wycieczka na Potaczkową – panorama i charakterystyka ukształtowania Gorców i Beskidu Wyspowego, znaczenie pasterstwa dla polan gorczańskich, omówienie wtórnej sukcesji lasu. Turniej grup “Familiada”.

5 dzień pobytu

Wycieczka do Poręby Górnej – charakterystyka budownictwa regionalnego Zagórzan. Olimpiada sportowa – konkurencje indywidualne i zespołowe. Wycieczka na Działy Olszowskie – omówienie warstwowego układu lasu. Rozróżnianie gatunków drzew – praca z atlasem. Konkurs plastyczny. Dyskoteka pożegnalna. Konkurs tańca dyskotekowego.

6 dzień pobytu

Uroczysty apel pożegnalny – wręczenie nagród i wyróżnień. Spacery klimatyczne po okolicy np. wzdłuż potoku Poręba do Niedźwiedzia – rozróżnianie rodzajów zbiorników wodnych na terenie Polski. Przyczyny zanieczyszczenia wód, regulacja potoków górskich. Wyjazd dzieci do domów rodzinnych.

Ramowy plan zajęć może ulec zmianie, dostosowany jest do pór roku i charakteru turnusu.

Ramowy program zajęć dostosowywany jest do pór roku i charakteru turnusu.

W zależności od wieku, zainteresowań i predyspozycji uczestników DWDz proponuje:

– codzienne zajęcia na sali gimnastycznej i boiskach sportowych
– zajęcia muzyczne przy dźwiękach gitary,
– zajęcia plastyczne (stosowanie różnych technik),
– naukę tańców integracyjnych,
– konkursy, krzyżówki, rebusy i zagadki przyrodnicze.

Zimą DWDz proponuje :

– zajęcia na lodowisku,
– saneczkowanie i ślizgi na “jabłuszkach”,
– zajęcia na nartach biegowych.