prof. dr Henryk Jordan
prof. dr Henryk Jordan
Historia DWDz jako placówki wczasowej dla dzieci i młodzieży sięga odległych czasów. Już w 1901 profesor IV gimnazjum w Krakowie A. Lekszycki i Wł. Koch zainicjowali powstanie Tymczasowego Komitetu Kolonijnego, który w 1904 roku przekształcił się w Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych (TKW) dla młodzieży Szkół realnych, Gimnazjum miasta Krakowa i Podgórza, na którego czele stanął prekursor nowoczesnego wychowania fizycznego dr Henryk Jordan. Towarzystwo organizuje pierwszą kolonię w Czernej koło Krzeszowic. 

W 1905 Towarzystwo wykupuje od hrabiego Antoniego Wodzickiego stary drewniany budynek tzw. „Starą Kolonię”. Po odpowiednim remoncie i adaptacji organizuje pierwszą w Porębie Wielkiej kolonie dla młodzieży gimnazjalnej z Krakowa, w której brało udział 34 uczniów. W 1914r. zostaje wykupiony od hr. A. Wodzickiego budynek murowany (obecny), w którym mieścił się wówczas tartak i wytwórnia mebli giętych. Rozpoczyna się remont i adaptacja budynku na cele kolonijne. W 1916r. budynek zostaje oddany do użytku przy wydatnej pomocy ziemian z Ukrainy Augusta i Klementyny Iwańskich oraz prof. St. Ciechanowskiego (wice-prezesa TKW). 

Antoni Lekszycki inicjator TKW
Antoni Lekszycki inicjator TKW
W latach od 1924-1938r. za sprawą prezesa dr Wł. Ekierta nastąpiły poważne zmiany usprawniające działalność budynku. Zbudowano wodociąg, duży basen kąpielowy, przebudowano pomieszczenia mieszkalne. Przyjmowano kolonistów z całej Polski. Częstym gościem był Władysław Orkan, któremu zorganizowano w roku 1927 uroczystość z okazji jubileuszu twórczości literackiej. 

W okresie okupacji działalność placówki została przerwana, w budynku kolonijnym przebywają wojska niemieckie, które 3 IX 1939 spaliły część Niedźwiedzia- w czasie pożaru zginęło 6 osób. W 1950 roku kierownikiem placówki zostaje Jan Ryndak. Po bieżącym remoncie obiekt wznawia działalność pod nazwą „Dom Turnusowy” i zostaje zorganizowany turnus kolonii letniej. Od 1952r. placówka funkcjonuje pod nazwą Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. 

W 1964r. kierownikiem zostaje Jerzy Potaczek, który przez 7 miesięcy prowadzi kapitalny remont i modernizację budynku. W następnych latach prowadzi dalszą modernizację i nadbudowę piętra  do stanu obecnego). Dobudowa skrzydeł- wschodniego i południowego budynku głównego, budowa hali gimnastycznej.

Budynek nowej Kolonii
Budynek nowej Kolonii

Kolejny dyrektorem zostaje w 1985r Genowefa Bojanowska. Dzięki jej staraniom na terenie placówki wybudowano oczyszczalnię ścieków, dokończono budowę klas w południowym skrzydle, wykonano elewację skrzydła wschodniego, modernizację wnętrz pomieszczeń,, modernizację kuchni i kotłowni. 

Budynek nowej Kolonii
Budynek nowej Kolonii

W 1991r. prowadzenie placówki obejmuje Zbigniew Pietruczuk. W 1994 następuje zmiana nazwy placówki na Dom Wczasów Dziecięcych. Są to lata modernizacji placówki: sypialń, sal lekcyjnych, łazienek, kuchni, kotłowni-podłączenie do sieci gazowej, kuchni, pomieszczeń gospodarczych oraz zmiana wyglądu wnętrz. Budowa kortów tenisowych, których wykorzystanie w znacznym stopniu promuje DWDz. Zagospodarowanie w zieleń tereny wokół budynku, budowa boiska do koszykówki, budowa boiska sportowego za budynkiem „Starej Kolonii”, montaż oświetlenia na całym terenie. 

PDWDz lata 70-te
PDWDz lata 70-te

 W związku z reorganizacją administracyjną w 1999r. DWDz zostaje przejęty od Kuratorium Oświaty w Krakowie przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.