MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU PLACÓWKI

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej informuje, że w okresie od 18 do 31 lipca 2021 r. istnieje możliwość wynajmu placówki do zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Warunki wynajmu:

Wynajmujący posiada uprawnienia do organizacji wypoczynku.

Wynajmujący organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

Gwarantuje prawidłową eksploatację budynku oraz sprzętów.

Zabezpiecza środki do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą odpowiednie kwalifikacje do pracy.

Zatrudnia kadrę obsługową spełniającą wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.